Kjøkkenvifte som er innebygd: tips for vedlikehold og rengjøring

Kjøkkenvifte innebygd i tak | Fjäråskupan

En kjøkkenvifte innebygd i tak eller vegg på kjøkkenet vil alltid ha behov for litt vedlikehold, men om man er flink til å passe på at den fungerer som den skal og er ren, vil en kjøkkenvifte som er innebygd kunne vare i mange år. Effektiviteten kan også avhenge av at viften er rengjort og ikke er full av fett og smuss fra matlagingen.

Hvordan vedlikeholder man en innebygd kjøkkenvifte?

Det er ikke bare utsiden av viften som skal være ren og pen. Også innsiden og delene bør vedlikeholdes og rengjøres for at en kjøkkenvifte innebygd i tak eller vegg skal fungere optimalt hele tiden. Det er det regelmessige vedlikeholdet som er viktig.

Pass på at ventilasjonen fungerer

Lyd og lukt vil forsterkes dersom ventilatoren trenger vedlikehold. Kontroller delene i en kjøkkenvifte som er innebygd, jevnlig for å være sikker på at alt fungerer. Ved tvil, ta kontakt med leverandøren.

Avtrekk og filtre må være intakt

Filtre bør skiftes og sjekkes med jevne mellomrom. Hvor ofte, vil selvfølgelig avhenge av hvor ofte den brukes, og av hva slags mat man vanligvis lager. Noe mat avgir mest damp, mens andre typer matlaging avgir mye fett og stekos som blir trukket med inn i viften. Ved hyppig bruk må filteret skiftes oftere. Sjekk også at avtrekket er helt og intakt, og at ingen deler må skiftes ut.

Måter å rengjøre en innebygd kjøkkenvifte på

Litt avhengig av hva slags innebygd kjøkkenvifte man kjøper, kan de fleste vifter enkelt rengjøres for hånd. Les instruksjonene for hver enkelt vifte for nøyaktig fremgangsmåte.

Sjekk viften 2 ganger årlig

To ganger i året bør viften sjekkes og demonteres ifølge instruksjonene for rengjøring og vedlikehold. Se også etter at det ikke er områder som har hatt for sterk varme og har smeltet, som deler i hardplast. Det er enklere å skifte en liten defekt del med det samme, enn å måtte gå til innkjøp av en ny innebygd kjøkkenvifte hvis man lar det gå for langt.

Vask med rent vann og oppvaskmiddel

Dersom det har lagt seg et fettet lag på kjøkkenventilatoren, er det enkelt å fjerne dette regelmessig med en fuktig klut og en liten dråpe oppvaskmiddel. For å unngå skjolder kan man avslutte med å tørke av med et tørt papirhåndkle som ikke loer.

Bruk en støvklut

Overflaten på kjøkkenvifte som er innebygd kan tørkes enkelt av med en støvklut daglig. Jo mindre støv som sitter fast på de ytre og overflatiske delene, desto mindre trekkes inn i selve viften og motoren.

La viften tørke før den startes på nytt

For å sikre at kjøkkenviften fungerer som den skal etter rengjøring, bør den tørke helt før den startes på nytt. Pass på at delene er satt riktig på plass. Det kan være lurt å beregne litt god tid, slik at ømfintlige deler inne i en innbygd vifte ikke er fuktige når den startes opp.

Finn butikker i Norge som forhandler kjøkkenvifter innebygd i tak

Når man skal sjekke pris på kjøkkenvifte innebygd i tak eller vegg, er det viktig at man tar alle viktige faktorer med i betraktningen. Det finnes ulike produkter fra forskjellige produsenter som vil påvirke prisen. En innebygd kjøkkenvifte kan fås hos de fleste store kjøkkenforhandlere i Norge – for eksempel til gode priser på nettet.

Emir-Product

EMIR

Enigma-Product

ENIGMA