Brannspjeld ABC-SC 60 till Kjøkkenvifte

Brannspjeld Till Kjøkkenvifte

ABC-SC 60 er et sirkulært brannspjeld for kjøkkenvifter som installeres i en 160 mm ventilasjonskanal. Hvis uhellet er ute og det begynner å brenne i en kjele, er det fare for at ventilasjonskanalen over komfyren bidrar til ytterligere brannutvikling. Et brannspjeld til kjøkkenviften er derfor en god investering. Brannspjeldet holdes i åpen posisjon ved hjelp av en smeltesikring. Når temperaturen i kanalen overstiger 72° C, utløses det en smeltesikring som automatisk lukker spjeldbladet i viften. Dette reduserer oksygentilførselen, og i beste fall slokner brannen i kanalen av seg selv. Branntester er utført i henhold til 1366-2.

Relaterte produkter

Vår produktkatalog

Bestill Produktkatalog - 2020