BENKEVENTILATOR / DOWNDRAFT-VENTILATOR

EN DOWNDRAFT-VENTILATOR GIR MER PLASS PÅ KJØKKENET, SIDEN DU IKKE TRENGER EN “VANLIG” KJØKKENVENTILATOR OVER KOKETOPPEN.

Downdraft-ventilator eller benkeventilator er en samlebetegnelse på alle kjøkkenventilatorer som trekker dampen nedover.
Det finnes ulike varianter, men alle bygger på at man ved hjelp av et kraftig avtrekk tvinger osen nedover.
En downdraft-ventilator fungerer godt, ettersom avtrekket befinner seg nær kokekarene.
Ved bruk av høye kokekar kan man iblant måtte legge et lokk delvis over, slik at dampen føres mot ventilatorens utsug.
Downdraft-ventilatorer fås i ulike varianter.
Som egne enheter bak / ved siden av eller innebygd i koketoppen.

 Fjäråskupans downdraft-ventilator er montert midt på en 80 cm bred induksjonstopp.
Det er ingen hindringer mellom høyre og venstre side av induksjonssonene,
så det er enkelt å flytte kokekarene fra den ene til den andre siden.
Induksjonstoppen er utstyrt med siste nytt innen induksjonsteknologi og har en
ekstern ventilatormotor i skapets sokkel, noe som reduserer lyden fra ventilatoren.

Man kan enten koble motoren til en avtrekkskanal eller til et resirkulasjonsfilter som skjules i skapets sokkel.

Resirkulasjonsfilteret fås i to varianter: kullfilter og plasmafilter.
Velger du plasmafilter, må kullfilteret byttes ca. hvert 7. år.
Bruker du bare kullfilter, må dette byttes ca. hver 18. måned.

Hvis du vurderer å kjøpe en downdraft-ventilator, må du først sjekke at det er plass til de tilhørende rørene bak i benkeskapet. Det kreves vanligvis en skapdybde på 40 cm.

Vår produktkatalog

Bestill Produktkatalog - 2020