NonStop

En Kjøkkenventilator med NonStop kan aldri slås av.

Nonstop er en enkel grunnventilasjonsløsning for boligblokker der den naturlige ventilasjonen ikke fungerer. Kort fortalt går den ut på at ventilatormotoren i hetten ikke kan slås av, men alltid leverer en svak basisluftstrøm. Ved matlaging kan ventilatoren forseres, akkurat som en vanlig kjøkkenventilator. En innebygd tidtakerfunksjon sørger for at avtrekket tilbakestilles til utgangsposisjonen etter 60 minutter. Ventilatormotoren har en basisluftstrøm på ca. 20 l/s og en maks. luftstrøm på 90 l/s.
Siden det forserte avtrekket er nokså svakt, er valget av modell og monteringshøyde avgjørende.
Ventilatoren bør ha en monteringshøyde på 50 cm over koketoppen.
Hetten bør ha en litt hevet underside. Med det mener vi at fettfiltrene ikke skal være på nivå med hettens underkant, men være plassert noen få centimeter lenger opp.
Dette medfører at hetten får litt mer volum på undersiden – nesten som en skuff som er snudd opp ned – noe som påvirker funksjonen positivt.
NonStop passer til nesten alle hetter, men vertikale og fritthengende ventilatorer anbefales ikke, siden avtrekket er for svakt. Systemet har ikke innjusteringsspjeld.

Vår produktkatalog

Bestill Produktkatalog - 2020