Plasmaclean

Plasmafilteret er et effektivt kombinasjonsfilter av plasma og kullfilter. Til forskjell fra et vanlig kullfilter inneholder det en høyspenning som omformer matosen til karbondioksid, oksygen og vann. Det skjer gjennom ionisering der positive ioner omformes til negative ioner. Prosessen kan sammenlignes med tordenvær. Den tunge, ladede luften før tordenværet blir frisk og klar etter utladningen. Det samme gjelder for matosen når den passerer plasmafilteret.

I tillegg til dette har plasmafilteret flere andre viktige fordeler, f.eks. at det er bakteriedrepende og fanger opp og nøytraliserer allergener og virus. Det gir friskere luft i boligen og eliminerer mugg.

Plasmafiltret i korthet

  • Minimerer allergener
  • Bakteriedrepende
  • Eliminerer mugg
  • Virusdrepende
  • Friskere luft

*Plasmafiltret anbefales ved kjøp av downdraft-ventilatoren Vy.

Vår produktkatalog

Bestill Produktkatalog - 2020